Medische fout

Aan alle medische behandelingen zijn risico’s verbonden waardoor de uitkomst van de medische behandeling teleurstellend kan zijn. Soms is er sprake van een complicatie en soms heeft de behandelend arts, huisarts, fysiotherapeut of andere medische behandelaar een fout gemaakt.  Als er sprake is van een fout  dan wordt dit een beroepsfout of medische fout genoemd.

Als u door de medische fout schade lijdt dan kan het ziekenhuis, de behandelend arts of de praktijk aansprakelijk worden gesteld.

Het vaststellen van een medische fout is lastig. Onze advocaten zullen daarom altijd de hulp inroepen van een medisch adviseur om een onafhankelijk oordeel te krijgen over het medisch handelen van uw arts of therapeut. Aan de hand van de bevindingen van de medisch adviseur wordt beslist of AV&L uw zaak in behandeling neemt. Aan het opvragen van een advies van de medisch adviseur zijn kosten verbonden.
Vermoedt u dat u schade heeft geleden als gevolg van een medische fout? Neem dan contact op met de advocaten van AV&L Advocatuur en Mediation te Arnhem voor een gratis eerste gesprek.

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in