Schadeposten letselschade

Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking als u letselschade hebt opgelopen? Wij noemen hieronder de meest voorkomende schadeposten. In de praktijk zijn het er veel meer. De lijst hieronder is daarom verre van compleet.

  • Werk en inkomen: Het verlies van arbeidsvermogen of te wel de verminderde inkomsten, doordat u door uw letsel tijdelijk of langdurig niet meer kunt werken zoals voorheen. Ook kunt u schade lijden omdat u geen carrière meer kunt maken, of omdat u minder of helemaal geen pensioen meer opbouwt. Zelfstandigen kunnen te maken krijgen met omzet-/winstderving of met extra kosten voor vervangende arbeidskracht.
  • Huishouding en zorgtaken: Wanneer u door uw letsel tijdelijk of blijvend geen taken in uw huishouden kunt uitvoeren, dan zal een ander de taken in het huishouden moeten overnemen. Dit geldt ook voor eventuele opvang voor kinderen.
  • Verpleging/verzorging: Soms hebt u na het ongeval verpleging en verzorging thuis nodig. Daarvoor bestaan diverse professionele instanties. Maar als het niet (op korte) termijn lukt om de juiste professionals aan huis te krijgen, dan zal de aansprakelijke partij voor een financiële oplossing moeten zorgen, die u in staat stelt de juiste hulp in te kopen.
  • Verlies zelfwerkzaamheid: Belet het letsel u om onderhoudsklussen aan huis en tuin uit te voeren, terwijl u dit voor het ongeval wel deed, dan heeft u ook recht op een vergoeding van de tijd die een ander besteedt aan het verrichten van de onderhoudsklussen aan uw huis en tuin.
  • Onkosten: Denkt u hierbij aan reiskosten, medische kosten die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar, kosten voor het verblijf in ziekenhuis of revalidatiekliniek en kosten voor de aanschaf van hulpmiddelen en aanpassingen aan uw huis of auto.
  • Smartengeld: Smartengeld is een vergoeding voor de pijn, het leed en alle overige ellende als gevolg van het ongeval. Het is in feite een financiële vergoeding, voor iets wat je niet goed in geld kunt uitdrukken en wordt ook wel immateriële schade genoemd.
  • Kosten advocaat: De buitengerechtelijke kosten. Dit zijn de kosten die u maakt voor het inschakelen van een letselschadeadvocaat en voor eventueel in te schakelen andere deskundigen, die nodig zijn om de aansprakelijkheid en uw schade goed in kaart te brengen.

Wilt u meer informatie over schadevergoeding bij letselschade? Neem contact op met de advocaten van AV&L Advocatuur en Mediation te Arnhem.

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in