Hoogte smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor de pijn, het leed en alle overige ellende als gevolg van het ongeval. Het is in feite een financiële vergoeding voor iets wat je niet goed in geld kunt uitdrukken. Daarom noemen we het ook wel: immateriële schade.

Volgens het huidige wettelijke systeem heeft alleen het slachtoffer zelf recht op smartengeld. Zijn of haar familie heeft daar (behalve uitzonderingsgevallen) geen recht op, zelfs niet wanneer het slachtoffer overlijdt. Daar komt per 1 januari 2019 verandering in, dan treedt namelijk de wet Affectieschade in werking waardoor het mogelijk wordt dat ook familieleden en andere naasten van het slachtoffer een smartengeldvergoeding kunnen krijgen. Dat recht bestaat zowel voor familieleden en naasten van een slachtoffer met zeer ernstig en blijvend letsel, als voor familieleden en naasten van het slachtoffer dat als gevolg van het ongeval overlijdt.

In Nederland hebben we geen duidelijk wettelijk systeem om de hoogte van het smartengeld te bepalen. Het smartengeldbedrag is volgens de rechtspraak onder andere afhankelijk van de ernst en aard van het letsel en van allerlei andere omstandigheden, waaronder de ernst van de fout van de aansprakelijke partij, de leeftijd van het slachtoffer, de vraag of er blijvende beperkingen zijn en de vraag of het letsel tot arbeidsongeschiktheid heeft geleid. Naast de genoemde factoren zijn er nog tal van andere factoren van belang voor het vaststellen van de hoogte van het smartengeld.

Wilt u meer informatie over smartengeld en de hoogte van smartengeld? Neem contact op met de advocaten van AV&L Advocatuur en Mediation te Arnhem voor een gratis eerste gesprek.

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in