Mediation

Zowel in letselschadezaken, als bij de afwikkeling van bedrijfsschades of beroepsfouten, wordt in de meeste gevallen geprobeerd om de zaak in onderling overleg op te lossen. Soms lukt dit, maar niet altijd.

Dan kan natuurlijk besloten worden om te gaan procederen, maar dat brengt voor beide partijen risico’s met zich mee. Het resultaat van een procedure is vaak slecht te voorspellen. Verder kost procederen veel geld en tijd (soms jaren!). En bovendien is procederen voor de direct betrokkenen, niet in de laatste plaats voor de benadeelde, emotioneel zeer belastend.

Een goed alternatief is mediation. Mediation houdt in dat het regelingstraject wordt voortgezet onder leiding van een onafhankelijke en objectieve bemiddelaar, de mediator. De mediator (ver)oordeelt niet, maar heeft als taak om de vastgelopen communicatie weer op gang te brengen en om met partijen te zoeken naar een oplossing van de discussie.
Het grote voordeel van mediation is de vertrouwelijkheid. Dat betekent dat al hetgeen tijdens de mediation besproken wordt vertrouwelijk is. Dat geeft partijen de ruimte om alle voor hen belangrijke zaken op tafel te leggen en om in alle vrijheid met elkaar van gedachten te wisselen over mogelijke oplossingen, zonder dat zij daarmee hun rechten prijsgeven. Komen partijen er in de mediation niet uit, dan staat het hen vrij hun zaak alsnog aan de rechter voor te leggen.
In schadezaken is het belangrijk dat de mediator/bemiddelaar de nodige ervaring en vakkennis heeft.  Bij AV&L te Arnhem bent u hiervoor op het goede adres. Onze mediator, Mariken Peters, heeft ruim 30 jaar ervaring als advocaat, met als specialisaties de afwikkeling van letselschade, overlijdensschade en bedrijfsschade. Door die ervaring weet zij welke belangen over en weer kunnen spelen en hoe je, ondanks het feit dat de standpunten op het eerste gezicht enorm uiteen lijken te lopen, toch tot een aanvaardbare oplossing kunt komen.
Als u meer wilt weten over mediation of over de vraag of mediation iets voor u of uw cliënt is, bel of mail dan met AV&L te Arnhem (Mariken Peters). Wij informeren u graag en uiteraard geheel vrijblijvend over de mogelijkheden.

Mariken Peters

Mariken Peters
Mariken Peters, Advocaat en mediator
m.peters@avl-advocatuur.nl

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in