Aanrijding

Per jaar raken ruim 20.000 mensen gewond in het verkeer en vallen er meer dan 600 dodelijke slachtoffers. Wanneer u het slachtoffer bent geworden van een verkeersongeluk of een aanrijding,  dan is in veel  gevallen de wederpartij aansprakelijk voor uw eventuele letselschade.

Voor de vraag of de wederpartij aansprakelijk is, is het belangrijk dat de toedracht van het ongeval vaststaat. Die toedracht wordt soms vastgelegd door de politie in een proces-verbaal, maar vaak komt er helemaal geen politie bij. Het is belangrijk dat u in een zo vroeg mogelijk stadium ook zelf bewijs verzamelt over de toedracht. Onder andere door middel van het invullen van het schadeformulier motorrijtuigen. Ook foto’s – het liefst van de situatie direct na het ongeval, nog voordat de voertuigen verplaatst zijn – en getuigenverklaringen kunnen belangrijk zijn voor het bewijs.

Voor u is het goed om te weten dat een voetganger of fietser die schade oploopt bij een ongeluk met een gemotoriseerd voertuig (zoals een auto, brommer, motor of bus), altijd recht heeft op een vergoeding van minstens 50% van de geleden schade. Dit geldt ook als de voetganger of fietser zelf een verkeersfout heeft gemaakt. Gaat het om zeer ernstig letsel of overlijdt het niet gemotoriseerde slachtoffer, dan bestaat de kans dat de schade volledig vergoed moet worden, ook al heeft het slachtoffer ook zelf schuld aan het ongeval. Is de voetganger of fietser jonger dan 14 jaar, dan moet de schade in principe altijd 100% vergoed worden, ongeacht de ernst van de eventuele verkeersfout van het jeugdige slachtoffer.

Als u betrokken bent geraakt bij een verkeersongeluk terwijl u meereed als passagier in een auto of achterop een motor of brommer zat, dan kunt u uw schade meestal vergoed krijgen van de verzekeraar van het motorvoertuig of van degene die het ongeval veroorzaakt heeft.

Wilt u meer informatie over letselschade na een aanrijding? Neem dan contact op met de advocaten van AV&L Advocatuur en Mediation te Arnhem voor een gratis eerste gesprek.

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in