Overlijden na ongeluk

Als een dierbaar persoon komt te overlijden als gevolg van een ongeluk of een geweldsincident brengt dit veel leed met zich mee. Door het overlijden ontstaat niet alleen emotioneel leed maar kan ook financiële schade ontstaan, doordat u als nabestaande kosten heeft moeten maken en een deel van het gezinsinkomen wegvalt.

De Nederlandse wetgever heeft bepaald dat de uitvaartkosten en het “gederfde levensonderhoud” moeten worden vergoed door de aansprakelijke partij. Met het gederfde levensonderhoud worden het weggevallen gezinsinkomen en het weggevallen aandeel van de overledene in de zorgtaken bedoeld. Denk bij die zorgtaken aan de opvoeding van de kinderen, de huishouding en het onderhoudswerk aan huis en tuin.

Per 1 januari 2019 treedt de Wet Affectieschade in werking. Dit betekent dat nabestaanden vanaf januari 2019 ook een smartengeldvergoeding kunnen krijgen voor het emotionele leed dat het overlijden van een dierbare heeft veroorzaakt. Deze regeling geldt alleen voor ongevallen die zich op of na 1 januari 2019 hebben voorgedaan.

Vermoedt u dat u recht heeft op overlijdensschade omdat uw dierbare is overleden als gevolg van een ongeval? Neem dan contact op met de advocaten van AV&L Advocatuur en Mediation te Arnhem voor een gratis eerste gesprek.

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in