Kosten

Een vaak gehoorde klacht is dat advocaten ‘duur’ zouden zijn. Dit is, zeker bij letselschade- en overlijdensschadezaken, meestal niet juist.

Een eerste oriënterend gesprek met een van onze advocaten is altijd gratis. Aan de hand van dit gesprek wordt door ons een inschatting gemaakt of uw zaak haalbaar is en wordt ook het kostenaspect met u besproken. Aan de hand daarvan kunt u zelf bepalen of u verder wilt met de zaak.

Als het gaat om een aansprakelijkheidszaak waarin de aansprakelijkheid vast komt te staan, kunnen de advocaatkosten op grond van de wet op de aansprakelijke partij verhaald worden. Dat geldt in ieder geval voor letselschade- en overlijdensschadezaken, maar ook bij andersoortige schades (bedrijfsschade) worden de kosten van rechtsbijstand meegenomen in de claim.

Is de aansprakelijkheid in uw zaak nog niet door de wederpartij erkend of als het niet gaat om een aansprakelijkheidskwestie, dan zullen onze advocaten de mogelijkheden om de advocaatkosten te financieren met u bespreken. Denkt u hierbij aan een beroep op een eventueel aanwezige rechtsbijstandverzekering of het aanvragen van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging).

AV&L legt de met u gemaakte afspraken over de kosten schriftelijk vast. Zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan.

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in