Letselschade zelfstandige

Een zelfstandige is kwetsbaar bij ziekte, zeker als hij geen goede arbeidsongeschiktheidsverzekering of een andere financiële buffer heeft.

Als een zelfstandige door een ongeval of medische fout letselschade oploopt kan de continuïteit van de onderneming in gevaar komen. De schade van de ondernemer kan bestaan uit een lagere omzet/winst en uit extra kosten voor een vervangende arbeidskracht.

Als de ondernemer vanwege zijn letsel geheel of gedeeltelijk uitvalt, moeten er vaak met spoed maatregelen genomen worden, om te voorkomen dat de zelfstandige en diens onderneming in de financiële problemen komen. Als dat nodig is, ondernemen de specialisten van AV&L direct de nodige actie.

Het is voor een zelfstandige met letselschade in ieder geval van belang om na een ongeval zo snel mogelijk contact op te nemen met de advocaten van AV&L Advocatuur en Mediation. Zij zullen u kunnen adviseren over de stappen die er genomen moeten worden om uw letselschade te verhalen en om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen.

Wilt u meer informatie over letselschade bij zelfstandigen? Neem contact op met de advocaten van AV&L Advocatuur en Mediation te Arnhem voor een gratis eerste gesprek.

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in