Second opinion rechtsbijstandverzekering

Als u beschikt over een rechtsbijstandverzekering hebt u het recht om, als u het niet eens bent met het beleid van de verzekeraar of van de door de verzekeraar aangewezen schadebehandelaar, een second opinion in te winnen bij een advocaat over de juiste aanpak van uw zaak. De kosten hiervan moeten door de rechtsbijstandsverzekeraar worden vergoed op basis van de zogenaamde geschillenregeling.

Met een second opinion krijgt u een onafhankelijk oordeel over de haalbaarheid van uw zaak. De second opinion wordt tegelijkertijd toegezonden aan uw rechtsbijstandsverzekeraar en aan u. Beide partijen mogen de argumenten die voor hun standpunt pleiten naar voren brengen, voordat de second opinion wordt uitgebracht. Die argumenten worden in de second opinion zorgvuldig afgewogen.

Sommige verzekeraars hebben in hun polisvoorwaarden opgenomen dat u zelf de advocaat mag uitkiezen, die de second opinion uitbrengt. Andere rechtsbijstandsverzekeraars laten de adviserend advocaat aanwijzen door bijvoorbeeld de Deken van de Orde van Advocaten.

In de meeste gevallen mag de advocaat, die de second opinion uitbrengt, de zaak daarna niet zelf afhandelen. Het komt soms voor, dat de rechtsbijstandsverzekeraar bereid is van die regel af te wijken. Dat is echter niet de regel.

De advocaten van AV&L te Arnhem brengen regelmatig second opinions uit in aansprakelijkheidskwesties, in (letsel)schadezaken en in verzekeringsrechtelijke geschillen.

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in