Pro deo advocaat

Een advocaat die op pro deo basis werkt, werkt helemaal gratis. In Nederland is het gebruikelijker dat gewerkt wordt met een toegevoegde advocaat. Dat kost wel wat, maar de kosten van een advocaat zijn dan laag.

In Nederland is het zo geregeld dat u bij een beperkt inkomen en vermogen in aanmerking komt voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging). U kunt de inkomens- en vermogensgrenzen terugvinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand (www.rvr.org).

Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging) zullen de meeste kosten voor een advocaat door de overheid worden betaald. Niet alle kosten worden echter onder de toevoeging vergoed. U bent een eigen bijdrage verschuldigd voor de rechtsbijstand. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage. De eigen bijdrage varieert tussen de € 196,- voor de laagste inkomens en € 823,- voor de hogere inkomens. Ook de kosten voor het opvragen van medische informatie en het inwinnen van medisch advies worden niet onder een toevoeging gedekt. Deze kosten komen voor uw eigen rekening. Als uw zaak bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt, betaalt u ook het griffierecht en de kosten van deskundigen en getuigen zelf.

Een verstrekte toevoeging kan met terugwerkende kracht door de overheid worden ingetrokken als er een vergoeding wordt uitgekeerd van minimaal 50% van het van toepassing zijnde heffingsvrije vermogen.

Tijdens het eerste gratis gesprek zullen onze advocaten samen met u de mogelijkheid van gesubsidieerde rechtsbijstand bespreken. Eventuele kosten die u zelf moet betalen, worden met u in kaart gebracht.

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in