No cure-no pay

Sinds 1 januari 2014 mogen advocaten in letselschadezaken juridische hulp bieden op basis van een no cure-no pay afspraak. De letselschade advocaat en het slachtoffer mogen afspreken dat, als er geen schadevergoeding wordt betaald, de advocaat geen kosten in rekening brengt voor de verleende juridische bijstand. Daar staat tegenover dat, als het slachtoffer een schadevergoeding krijgt, de advocaat een percentage van deze vergoeding ontvangt.

De advocaten van AV&L Advocatuur en Mediation werken in beginsel niet op basis van no cure-no pay.
Een no cure-no pay afspraak lijkt op het eerste gezicht gunstig voor het slachtoffer. Of dit ook daadwerkelijk het geval is, is echter maar zeer de vraag. De advocaten van AV&L Advocatuur en Mediation zijn van mening dat een no cure-no pay afspraak in veel gevallen juist nadelig kan zijn voor het slachtoffer.

Het is in ieder geval niet verstandig een no cure-no pay afspraak te maken als de aansprakelijkheid vast staat of hoogstwaarschijnlijk vast komt te staan en als aannemelijk is dat door het ongeval letselschade is ontstaan. Volgens de wet moeten in dat geval de redelijke kosten voor juridische hulp door de aansprakelijke partij worden betaald. Dit betekent dat het slachtoffer vaak geheel kosteloos een letselschade-advocaat kan inschakelen en dat hij met een no cure-no pay afspraak in feite een dief van zijn eigen portemonnee is.

Een no cure-no pay afspraak is voor het slachtoffer alleen aantrekkelijk als de aansprakelijkheid of het causaal verband tussen de schade en het voorval niet op voorhand duidelijk zijn. Dit is voor een slachtoffer moeilijk te beoordelen. En dat betekent dat het slachtoffer meestal niet weet of hij er goed aan doet een no cure-no pay afspraak te maken of juist niet.

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in