Geen kosten bij erkende aansprakelijkheid

Als het gaat om een schadevergoeding dan zijn de advocaatkosten vrijwel altijd op de aansprakelijke partij te verhalen, onder de voorwaarde dat de aansprakelijkheid komt vast te staan en dat de aansprakelijke partij verhaal biedt. De wetgever heeft namelijk bepaald dat in dat geval de zogenaamde buitengerechtelijke kosten (BGK) door de aansprakelijke partij vergoed moeten worden.

Dat geldt alleen voor kosten buiten de procedure. Omdat verreweg de meeste letselschade- en overlijdensschadezaken en ook de meeste bedrijfsschadezaken zonder procedure geregeld worden, loopt u bij een erkende aansprakelijkheid in principe geen financieel risico. Zeker niet als de aansprakelijke partij goed verzekerd is, hetgeen in de meeste gevallen zo is.

Als er wel geprocedeerd moet worden, moeten er nadere afspraken worden gemaakt. Proceskosten zijn namelijk soms wel, maar soms ook niet verhaalbaar op de wederpartij. De advocaten van AV&L  zullen voorafgaand aan een procedure altijd met u bespreken of het mogelijk is om de gerechtelijke kosten te verhalen op de wederpartij. Voor zover dat niet mogelijk is, wordt met u besproken of er andere mogelijkheden zijn om die kosten te financieren, bijvoorbeeld via de rechtsbijstandverzekering of een toevoeging (pro deo advocaat).

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in