Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering

Als u een rechtsbijstandverzekering hebt, mag u meestal niet meteen naar een advocaat. De zaak wordt in eerste instantie door uw rechtsbijstandsverzekeraar opgepakt. Vaak wordt u voor de afhandeling van uw schade doorverwezen naar een schaderegelingsbureau, dat door de rechtsbijstandsverzekeraar wordt aangewezen.

Maar u hebt wel het recht van vrije advocaatkeuze op het moment dat in uw zaak geprocedeerd moet worden. Dit betekent dat u dan niet met de door de rechtsbijstandsverzekeraar aangewezen schadebehandelaar verder hoeft te gaan. U kunt eisen dat AV&L Advocatuur en Mediation uw zaak behandelt, waarbij de kosten voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar komen.

Het Europese Hof van Justitie en de Hoge Raad hebben in diverse uitspraken bepaald dat dit recht van vrije advocaatkeuze in procedures geldt, ongeacht de vraag of in de procedure procesvertegenwoordiging door een advocaat wettelijk verplicht is of niet.

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in