Arbeidsongeschiktheidsverzekering

In deze cursus komen de meest voorkomende praktijkproblemen rondom de afwikkeling van een vordering tegen de AOV-verzekeraar aan de orde.

Hierbij valt te denken aan schending van de mededelingsplicht (verzwijging) en discussies rondom de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Heeft de verzekerde invloed op de beoordeling? Valt dit af te dwingen en hoe doe je dat?

Hoe ga je om met niet objectiveerbare aandoeningen, zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom, burn-out-achtige klachten, klachten na een hartinfarct en whiplash?

En als de arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit een ongeval, waar een ander voor aansprakelijk is, rijst de vraag in hoeverre de AOV-uitkering te verrekenen is met de letselschade.

Deze en andere vragen leiden in de praktijk tot de nodige hoofdbrekens. Er bestaan ook de nodige misverstanden over, zowel bij de AOV-verzekeraars, als bij de belangenbehartigers en de assurantietussenpersonen en financieel adviseurs, die dergelijke verzekeringen aanbieden. Deze cursus is gericht op  het vergroten van hun kennis op dit gebied.

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in