Letselschade minderjarigen

Minderjarigen vormen een categorie apart binnen de letselschaderegeling. Zij zijn extra kwetsbaar. De omvang van hun schade is vaak moeilijk in te schatten. Er is immers weinig referentiekader voor de berekening van onder andere het verlies arbeidsvermogen. Ook is vooraf niet goed te bepalen hoeveel zorg en hulp de minderjarige nodig zal hebben en welke kosten daaraan verbonden zijn. Verder zijn de toekomstige risico’s bij minderjarigen nog minder goed te voorspellen dan bij volwassenen. Waar zij vandaag misschien recht hebben op allerlei sociale voorzieningen, kan dat over 10, 20 of 30 jaar heel anders zijn.

Bij dit alles komt dan nog dat minderjarigen hun eigen belangen niet zelf kunnen behartigen. Hun ouders voeren het woord voor hen, maar ook zij kunnen niet goed ‘in de toekomst’ kijken.

Dat legt een extra grote verantwoordelijkheid op de schouders van schaderegelaars, zowel de belangenbehartiger als de verzekeraar. De cursus beoogt hen een leidraad voor een zorgvuldige afhandeling van zogenaamde ‘kindschades’ te geven.

Desgewenst kan de cursus worden uitgebreid met het onderwerp beschermingsbewind (inclusief curatele, bewind en mentorschap).

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in