Schadecomponenten

Dit is een basiscursus van 2 dagdelen voor beginnende schade-experts. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

  • de kring van vorderingsgerechtigden bij letsel- en overlijdensschade
  • de grondslagen voor aansprakelijkheid
  • concrete en abstracte schadeberekening
  • de te vorderen schadeposten
  • kapitalisatie (rekenrente, belastingschade, sterftekans)
  • mogelijke verweren zoals causaliteitsverweren en een beroep op eigen schuld,  schadeperkingsplicht en voordeelsverrekening
  • (buitengerechtelijke) kosten

Tevens wordt besproken hoe je de schadeposten kunt onderbouwen en presenteren en hoe je in de onderhandelingen het overzicht bewaart. Eventueel kan deze cursus worden aangevuld met de ‘tactisch procederen in letselschadezaken’, die ook in verkorte vorm kan worden gegeven.

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in