Complexe situaties in de letselschadepraktijk

In deze cursus komt aan de orde wat er gebeurt met de letselschadevergoeding in geval van echtscheiding en hoe je zoveel mogelijk kunt voorkomen dat het slachtoffer de schadevergoeding dan moet delen met zijn of haar ex.

Ook wordt ingegaan op de situatie waarin het letselschadeslachtoffer failliet gaat of in de schuldsanering (WSNP) terecht komt. Wat gebeurt er dan met de schadevergoeding? En hoe kun je het slachtoffer in die situatie toch nog de helpende hand bieden?

Een belangrijk onderwerp is verder de invloed van de schadevergoeding op de bijstandsuitkering en op de fiscale heffingen, de fiscale toeslagen en de eigen bijdrage WMO/WLZ. Het gaat dan met name om het zogenaamde iteratie-effect. Er wordt besproken hoe dit iteratie-effect, te beperken is.

Desgewenst kan de cursus worden uitgebreid met items zoals de positie van minderjarigen met letselschade en het beschermingsbewind (curatele, bewind en mentorschap).

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in