Deskundigenbericht

In deze cursus wordt ingegaan op de voor deskundigen geldende ‘gedragsregels’. Verder worden de procedurele aspecten rondom het deskundigenbericht besproken, zoals het (beste moment van) aanvragen daarvan, de beroepsmogelijkheden bij toe- of afwijzing door de rechter en de vraag wat je kunt doen indien de deskundige zich niet aan de ‘gedragsregels’ houdt. Voorts wordt aan de hand van concrete voorbeelden ingegaan op  de vraagstelling en worden aspecten belicht zoals de beoordeling van het deskundigenbericht en de (on)mogelijkheden tot weerlegging van het deskundigenbericht. Wat is daarbij wel geoorloofd en wat niet? Tenslotte wordt ingegaan op de vraag wat u (onder andere van de rechter) kunt verwachten en wat u zou kunnen doen als sprake is van een zogenaamde ‘battle of experts’.

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in