Verjaring en rechtsverwerking

Als de aansprakelijke partij een geslaagd beroep doet op verjaring of rechtsverwerking, vervalt in beginsel de hele vordering, zelfs als die vordering terecht is. Voor een slachtoffer is dit bijzonder sneu. De belangenbehartiger loopt het risico aansprakelijk gesteld te worden.

Het is dan ook belangrijk te weten hoe een beroep op verjaring of rechtsverwerking kan worden voorkomen.
In de cursus worden de verjaringsregels uit de voor de letselschadepraktijk meest relevante wetten besproken. Verder wordt aandacht besteed aan de wisselwerking tussen de verschillende verjaringsregels.

En uiteraard komt uitvoerig aan bod welke argumenten aangevoerd kunnen worden vóór of juist tegen rechtsverwerking of verjaring.

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in