Verzekeringsuitkering te laag

Wanneer u een beroep moet doen op bijvoorbeeld een opstalverzekering, een inboedelverzekering, een bedrijfsschadeverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een brandschadeverzekering kan er discussie ontstaan over de hoogte van de verzekeringsuitkering. Mogelijk vindt u de verzekeringsuitkering te laag of dekt de verzekeringsuitkering (op grond van de polisvoorwaarden) de door u geleden schade niet.

De advocaten van AV&L Advocatuur en Mediation in Arnhem kunnen in een discussie met uw verzekeraar adviseren. Wij zijn bekend met het klappen van de zweep binnen het verzekeringsrecht. Als wij op grond van uw verhaal, de polisvoorwaarden en het dossier concluderen dat u een sterke zaak hebt, zullen wij in overleg met u de nodige stappen ondernemen tegen de verzekeraar.

Indien mogelijk proberen we de zaak te regelen. Maar als het nodig is starten we een procedure op tegen de verzekeraar.

Ook zullen we altijd bekijken of er wellicht een fout gemaakt is bij het afsluiten van uw verzekering. Als dat zo is zullen we ook de tussenpersoon, die de verzekering geadviseerd en verkocht heeft, aansprakelijk stellen.

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in