Aansprakelijkheid tussenpersoon

Een verkeerd afgesloten verzekering of een verkeerd financieel (beleggings)advies kunnen grote gevolgen hebben voor u of uw bedrijf. Wanneer u onverhoopt niet of verkeerd verzekerd blijkt te zijn kan dit leiden tot een grote schade. Ook een verkeerd financieel advies kan ervoor zorgen dat u financiële schade lijdt. Uw financieel adviseur of tussenpersoon kan in dat geval aansprakelijk zijn.

Volgens de rechtspraak is de tussenpersoon of financieel adviseur aansprakelijk wanneer sprake is van schending van de zogenaamde zorgplicht. Die zorgplicht gaat tamelijk ver. De tussenpersoon of financieel adviseur moet zich verdiepen in uw financiële situatie. Hij moet de risico’s die u loopt zorgvuldig in kaart brengen, zeker wanneer hij uw hele verzekeringspakket verzorgt. Vervolgens moet hij zijn advies over de door u af te sluiten verzekeringen op uw concrete situatie afstemmen. Vanwege de zorgplicht heeft de tussenpersoon of financieel adviseur daarbij een actieve waarschuwings- en informatieplicht. Hij moet u dus gevraagd, maar soms ook ongevraagd, van advies dienen.

Als u bijvoorbeeld een bedrijf hebt, waar gewerkt wordt met gemotoriseerd werkmaterieel, dan moet de tussenpersoon weten dat u niet genoeg hebt aan de standaard AVB (aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven) en dat u ook een werkmaterieelverzekering nodig hebt. Als de tussenpersoon ziet dat de verzekeraar bijzondere voorwaarden stelt voor de dekking (bijvoorbeeld dat u een bepaalde alarminstallatie aanlegt), dan moet hij u daarop wijzen. En als de tussenpersoon weet dat u bij arbeidsongeschiktheid slechts een heel klein deel van uw inkomen verzekerde hebt, moet hij verifiëren of dit werkelijk de bedoeling is.

Doet de tussenpersoon of financieel adviseur dat niet, dan handelt hij mogelijk niet als een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot en kunt u mogelijk een schadevergoeding vorderen.

Het is niet altijd makkelijk de fout van de tussenpersoon aan te tonen. Dat vereist specialistische kennis en ervaring.

De advocaten van AV&L Advocatuur kunnen aan de hand van uw verhaal en het dossier beoordelen of u uw tussenpersoon met kans op succes aansprakelijk kunt stellen en uw schade kunt verhalen.

AV&L begeleidt u in dit proces van A tot en met Z. Dit betekent: van de klacht tegen de tussenpersoon tot het afwikkelen van uw schade.

Vermoedt u dat er sprake is van een fout van uw financieel adviseur of tussenpersoon? Kom dan langs voor een eerste gratis gesprek met onze advocaten in Arnhem.

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in