Geen dekking verzekering

Wanneer u een beroep doet op een verzekering, maar deze weigert dekking te verlenen, kunt u voor een vervelende situatie komen te staan. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw verzekeraar geen dekking verleend. Het is belangrijk om te achterhalen welke reden aan het weigeren van de dekking te grondslag ligt. De polisvoorwaarden die u met uw verzekeraar bent overeengekomen spelen hierbij vaak een belangrijke rol.

De advocaten van AV&L Advocatuur en Mediation in Arnhem kunnen u hierbij adviseren en begeleiden. Wij zijn bekend met het klappen van de zweep binnen het verzekeringsrecht. Als wij op grond van uw verhaal, de polisvoorwaarden en het dossier concluderen dat u een sterke zaak hebt, zullen wij in overleg met u de nodige stappen ondernemen tegen de verzekeraar.

Indien mogelijk proberen we de zaak te regelen. Maar als het nodig is starten we een procedure op tegen de verzekeraar.

Ook zullen we altijd bekijken of er wellicht een fout gemaakt is bij het afsluiten van uw verzekering. Als dat zo is zullen we ook de tussenpersoon, die de verzekering geadviseerd en verkocht heeft, aansprakelijk stellen.

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in