Probleem met arbeidsongeschiktheidsverzekering

Veel ondernemers sluiten een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor het geval zij door ziekte of gebrek niet meer kunnen werken. Dit klinkt mooi maar helaas is de praktijk weerbarstiger. Het komt regelmatig voor dat de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar de uitkering stopt omdat men op basis van een eenzijdig medisch advies oordeelt dat er geen sprake (meer) is van arbeidsongeschiktheid. Ook komt het voor dat de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar het percentage arbeidsongeschiktheid veel lager inschat dan de ondernemer zelf doet. Dit heeft tot gevolg dat de ondernemer een lagere uitkering krijgt dan hij verwacht en soms zelfs helemaal geen uitkering.

AV&L Advocaten adviseert en begeleidt ondernemers die een geschil hebben met hun arbeidsongeschiktheidsverzekeraar over het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als de arbeidsongeschiktheid door de verzekeraar wordt ontkend op grond van een eenzijdig medisch advies zorgen wij ervoor dat een onderzoek wordt verricht door een onafhankelijk arts en, zo nodig, door een arbeidsdeskundige. De kosten hiervan leggen wij zoveel mogelijk bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar neer. Afhankelijk van de uitkomsten van de rapportage van de expertise-arts en de arbeidsdeskundige, wordt de discussie met de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar verder opgepakt.

Wilt u meer informatie over wat AV&L Advocatuur en Mediation voor u kan betekenen in de discussie met uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar? Neem dan contact op met een van onze advocaten voor een gratis eerste gesprek.

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in