Contractuele aansprakelijkheid

Zowel ondernemers als particulieren hebben te maken met contractspartijen die hun afspraken niet of niet juist nakomen. Wanneer een contractspartij een afspraak niet nakomt en dit hem kan worden toegerekend is er sprake van wanprestatie. Bij wanprestatie hebt u het recht om nakoming van de overeenkomst te vorderen. Maar u mag, wanneer aan alle wettelijke eisen voldaan is, ook kiezen voor (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst. Verder hebt u in principe recht op schadevergoeding.

Als er geen sprake is van een definitieve overeenkomst, maar als er al wel vergaande onderhandelingen zijn gevoerd waarbij u de indruk mocht hebben dat er een overeenkomst tot stand zou komen, bestaat de mogelijkheid dat de wederpartij aansprakelijk is als hij zich plotseling uit de onderhandelingen terugtrekt. Dit heet precontractuele aansprakelijkheid. Als aan de vereisten voor precontractuele aansprakelijkheid is voldaan, kunt u de door u geleden schade vorderen van uw beoogde contractspartner.

De advocaten van AV&L in Arnhem helpen u bij vragen over pre-contractuele aansprakelijkheid aansprakelijkheid. Neem contact op met één van onze advocaten voor meer informatie.

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in