Aansprakelijkheid financieel adviseur

Volgens de rechtspraak is de financieel adviseur aansprakelijk wanneer sprake is van schending van de zogenaamde zorgplicht. Die zorgplicht reikt heel ver. De financieel adviseur moet zich verdiepen in uw financiële situatie en uw risicoprofiel en hij moet zijn advies daarop aanpassen. Vanwege de zorgplicht heeft de financieel adviseur een actieve waarschuwings- en informatieplicht. Hij moet u dus gevraagd, maar soms ook ongevraagd, van advies dienen.

Als u een lening afsluit en daarbij aangeeft dat u die lening wilt gaan aflossen met de opbrengst uit een risicovol beleggingsproduct, dan moet de financieel adviseur u erop wijzen dat dit onverstandig is. Zeker wanneer u geen financiële middelen hebt om eventuele financiële tegenvallers op te vangen. Als uw keuze echt onverantwoord is, moet de financieel adviseur u zelfs afraden om voor het door u gewenste beleggingsproduct te kiezen.

Een ander voorbeeld: als u en uw partner een hypotheek willen afsluiten waarbij de maximale leencapaciteit benut wordt, moet de financieel adviseur u wijzen op de consequenties in onverwachte situaties, zoals een echtscheiding of als een van beide partners overlijdt.

Doet de tussenpersoon dat niet, dan handelt hij mogelijk niet als een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot en dan kunt u mogelijk een schadevergoeding van de financieel adviseur of van zijn verzekeraar vorderen.

Het is niet altijd makkelijk de fout van de financieel adviseur aan te tonen. Dat vereist specialistische kennis en ervaring.

De advocaten van AV&L Advocatuur kunnen aan de hand van uw verhaal en het dossier beoordelen of u uw financieel adviseur met kans op succes aansprakelijk kunt stellen en uw schade kunt verhalen.

AV&L begeleidt u in dit proces van A tot en met Z. Dit betekent: van de klacht tegen de financieel adviseur tot het afwikkelen van uw schade.

Vermoedt u dat er sprake is van een fout van uw financieel adviseur? Kom dan langs voor een eerste gratis gesprek met onze advocaten in Arnhem.

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in