Niet-nakoming overeenkomst

Zowel ondernemers als particulieren hebben te maken met contractspartijen die hun afspraken niet nakomen. Wanneer een contractspartij een afspraak niet nakomt en dit hem kan worden toegerekend is er sprake van wanprestatie.

Bij niet-nakoming van een overeenkomst (wanprestatie) kunt u een aantal dingen doen. In de meeste gevallen is het verstandig om te beginnen met het versturen van een zogenaamde ingebrekestelling aan uw contractspartij. Daarin sommeert u uw wederpartij om alsnog binnen een redelijke termijn aan de overeenkomst te voldoen. Slechts in een paar gevallen kunt u de ingebrekestelling achterwege laten. De advocaten van AV&L kunnen u daarover adviseren.

Als er binnen de gegeven redelijke termijn niet alsnog nagekomen wordt, kunt u nakoming via de rechter proberen af te dwingen. Maar u kunt ook overgaan tot (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst. AV&L helpt u bij het maken van uw keuze. Verder mag u uw eigen verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

Last but not least: als u aan alle wettelijke eisen hebt voldaan, hebt u eventueel ook recht op schadevergoeding. U kunt bijvoorbeeld schade lijden omdat u hoge kosten moet maken om iemand anders in te huren om de werkzaamheden uit te voeren of om de niet geleverde producten op een andere manier geleverd te krijgen. Maar er kan ook gevolgschade ontstaan. Bijvoorbeeld omdat u vanwege de niet-nakoming van de overeenkomst niet op tijd aan uw eigen verplichtingen jegens uw klanten kunt voldoen waarvoor zij u aansprakelijk stellen. Wij nemen de mogelijke schadeposten met u door en verhalen die schade op de aansprakelijke wederpartij.

De advocaten van AV&L in Arnhem bekijken samen met u wat de beste oplossing is voor uw geschil.

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in