Gemeente aansprakelijk voor elektriciteitskabels op de weg?

Gemeente aansprakelijk voor elektriciteitskabels op de weg?

U kent ze vast wel, de electiciteitskabels die over de weg lopen bij een openbaar evenement. Wat gebeurt er als u door deze elektriciteitskabels of door andere objecten op de weg ten val komt? Is de gemeente dan aansprakelijk?

De Hoge Raad oordeelde in een uitspraak van 7 oktober 2016 dat de gemeente inderdaad aansprakelijk kan zijn, maar dat er dan wel moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden.

Of een wegbeheerder, zoals een gemeente, aansprakelijk is voor een obstakel op de weg, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Maar met welke omstandigheden van het geval moet rekening gehouden worden? De Hoge Raad stelt voorop dat bij ieder obstakel op de weg in ieder geval gekeken moet worden naar:

  • de vraag of de wegbeheerder bekend is met het obstakel op de weg;
  • de vraag wat de herkomst en de functie van het betreffende obstakel zijn (bevindt het obstakel zich op de openbare weg of bijvoorbeeld op een terrein bedoeld voor een evenement);
  • wat de functie van de weg waarop het obstakel ligt is (een doorgaande weg of een doodlopende straat, bedoeld voor auto’s of voor voetgangers etc.).

Zouden de elektriciteitskabels zijn gelegen op een door voetgangers veel gebruikt pad dat net buiten het evenementsterrein ligt en zou de gemeente ermee bekend zijn dat de elektriciteitskabels hier liggen (bijvoorbeeld omdat de gemeente hier toestemming voor heeft gegeven) dan kan de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk zijn.

Liggen de elektriciteitskabels midden op het evenementsterrein en zijn zij nodig om het evenement draaiende te houden (bijvoorbeeld bij een kermis), dan is het waarschijnlijker dat de val over de elektriciteitskabels voor eigen rekening van het slachtoffer komt. De Hoge Raad vindt dat van bezoekers van een evenement meer oplettendheid mag worden verwacht, omdat zich op evenementen nou eenmaal meer obstakels, zoals elektriciteitskabels, bevinden.

Het slachtoffer van de uitspraak van 7 oktober 2016 kwam er helaas niet goed vanaf. Omdat het slachtoffer midden op een markt ten val was gekomen en omdat dit gebeurde op een plek waar obstakels zoals elektriciteitskabels verwacht kunnen worden, oordeelde de Hoge Raad dat de desbetreffende gemeente niet aansprakelijk was.