2016

Gevaarlijke dansvloeren tijdens het uitgaan

Op 11 november 2012 loopt een meisje ernstig letsel op aan haar voet doordat zij tijdens een avondje stappen in een stuk glas van een gebroken bierflesje trapt. De discotheek geeft aan niet verantwoordelijk te zijn voor het voorval. Maar wat oordeelt de rechter?

Niet-aangeboren hersenletsel na een ongeval

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een beschadiging van de hersenen die na de geboorte ontstaat, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, een ziekte, een ongeval of een medische fout.

Gemeente aansprakelijk voor elektriciteitskabels op de weg?

U kent ze vast wel, de electiciteitskabels die over de weg lopen bij een openbaar evenement. Wat gebeurt er als u door deze elektriciteitskabels of door andere objecten op de weg ten val komt? Is de gemeente dan aansprakelijk?

De mededelingsplicht van de verzekeringnemer ná indiening van de gezondheidsverklaring

Sollicitanten worden niet zelden geconfronteerd met vragen van de aspirant-werkgever over hun fysieke en psychische gezondheidstoestand. Sommige werkgevers eisen zelfs dat de sollicitant meewerkt aan een medische (aanstellings)keuring. Mag dat? 

Meldingsplicht letsel bij sollicitaties?

Bent u als letselschadeslachtoffer verplicht om bij een sollicitatiegesprek informatie te geven over het opgelopen letsel?

Het antwoord is hierop is NEE, tenzij… 

Positie slachtoffer in het strafproces

Een slachtoffer van een stafbaar feit, zoals een ernstige verkeersovertreding, een geweldsdelict of een zedenmisdrijf, heeft in het strafproces een aantal rechten. 

Pensioenschade

Wanneer u als gevolg van een ongeval of medische fout arbeidsongeschikt raakt dan kan dat grote gevolgen hebben voor uw pensioen. De schade die hierdoor ontstaat noemen wij pensioenschade. Die schade kan gevorderd worden in het kader van uw letselschadeclaim. 

Zwarte inkomsten, wel of geen vergoeding?

Als iemand door een ongeval of medische fout arbeidsongeschikt wordt en inkomsten derft, dan moet de daardoor ontstane inkomensschade door de aansprakelijke partij gecompenseerd worden. De gederfde inkomsten worden ook wel het ‘verlies verdienvermogen’ genoemd.

Advocaat, jurist of letselschadespecialist?

Als u letselschade heeft rijst de vraag door wie u zich het beste kan laten bijstaan. Er worden verschillende diensten aangeboden onder andere door letselschadespecialisten, juristen en (letselschade)advocaten. Het is niet altijd duidelijk wat het verschil is tussen de verschillende aanbieders en wat precies de toegevoegde waarde is van een advocaat, die gespecialiseerd is in letselschade. 

Meldingsplicht letsel bij sollicitaties?

Ongeveer 50% van alle Nederlanders komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking. Dit betekent dat de overheid – de Raad van Rechtsbijstand – de kosten van uw advocaat grotendeels betaalt. Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand is afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen. U kunt de inkomensgrenzen precies terugvinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand.