Jolette Derksen

Tip: vul na een aanrijding het aanrijdingsformulier zo compleet mogelijk en samen met de wederpartij in

Tip: vul na een aanrijding het aanrijdingsformulier zo compleet mogelijk en samen met de wederpartij in

Wanneer u wordt aangereden is het vaak niet het allereerste waar u aan denkt: het zo compleet mogelijk en juist invullen van de voorkant én achterkant van het aanrijdingsformulier samen met de wederpartij. Eerst zult u willen weten of u schade heeft aan uw auto, motor of fiets en of er geen gewonden zijn gevallen. Toch kan het voor het afhandelen van het verzekeringswerk erg nuttig zijn om na een aanrijding met de wederpartij bij elkaar te komen om het aanrijdingsformulier goed in te vullen (zowel bij blikschade als bij letselschade). Eventueel kunt u het aanrijdingsformulier aanvullen met foto’s van de aanrijding en/of de schade.

Tip: vul na een aanrijding het aanrijdingsformulier zo compleet mogelijk en samen met de wederpartij in Lees verder »

De achtergrond van affectieschade

De achtergrond van affectieschade

Op 1 januari 2019 treedt een wet in werking die de vergoeding van affectieschade regelt. Naasten en nabestaanden van een letselschadeslachtoffer kunnen – onder bepaalde voorwaarden – een vergoeding vorderen voor de pijn en het verdriet dat zij lijden door het invalide worden of overlijden van een geliefde of familielid. Het doel van de wet is om de positie van naasten en nabestaanden bij een letselschade- of overlijdensschade te versterken.

De achtergrond van affectieschade Lees verder »

Bedrijfsongevallen met giftige stoffen

Bedrijfsongevallen met giftige stoffen

Voor werknemers in onder andere de industriële reinigingssector is het een bekend en reëel gevaar: een bedrijfsongeval waarbij giftige stoffen zijn betrokken. In een uitspraak van 17 juli 2018 haalt het hof 's-Hertogenbosch nogmaals aan dat van de werkgever vergaande veiligheidsmaatregelen mogen worden verwacht om (lichamelijk) letsel bij werknemers te voorkomen.

Bedrijfsongevallen met giftige stoffen Lees verder »

Verwisseling stoffelijke overschotten, hebben nabestaanden recht op schadevergoeding?

Verwisseling stoffelijke overschotten, hebben nabestaanden recht op schadevergoeding?

Een Sint Maartense begrafenisonderneming verwisselt de stoffelijke overschotten van twee overledenen. De nabestaanden van één familie ontdekken dit nadat hun dierbare al is gecremeerd. Hebben de nabestaanden recht op schadevergoeding, omdat door de begrafenisonderneming een fout is gemaakt?

Verwisseling stoffelijke overschotten, hebben nabestaanden recht op schadevergoeding? Lees verder »

Niet medisch objectiveerbaar letsel: breder dan Whiplash

Is een automobilist altijd verantwoordelijk voor een aanrijding met een fietser of voetganger?

Het zijn ongevallen die veel voorkomen: aanrijdingen tussen auto's of andere gemotoriseerde voertuigen met de zwakkere weggebruikers in het verkeer, namelijk fietsers en voetgangers. Wordt u als fietser of voetganger aangereden door een auto, een vrachtwagen, een motor, een scooter of een brommer en lijdt u hierdoor schade, dan rijst de vraag wie voor deze aanrijding verantwoordelijk is. Met andere woorden: moet u zelf de schade dragen die door de aanrijding is ontstaan of kunt u hiervoor de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig aansprakelijk stellen? 

Is een automobilist altijd verantwoordelijk voor een aanrijding met een fietser of voetganger? Lees verder »