De mededelingsplicht van de verzekeringnemer ná indiening van de gezondheidsverklaring

Medische aanstellingskeuring, wat mag wel, wat mag niet?

Sollicitanten worden niet zelden geconfronteerd met vragen van de aspirant-werkgever over hun fysieke en psychische gezondheidstoestand. Sommige werkgevers eisen zelfs dat de sollicitant meewerkt aan een medische (aanstellings)keuring. Mag dat? 

De hoofdregel is, dat tijdens het gesprek geen vragen over de gezondheid van de aspirant-werknemer mogen worden gesteld. Ook mag in beginsel geen aanstellingskeuring worden verricht. Dit vloeit voort uit de Wet op de Medische Keuringen (Wmk).

Het is voor de werkgever alleen toegestaan om een aanstellingskeuring te laten verrichten, als het voor de functie noodzakelijk is dat de werknemer aan bepaalde bijzondere medische eisen voldoet. Denk aan een piloot die goede ogen en reflexen moet hebben. Of een treinmachinist die niet kleurenblind mag zijn.

Er gelden ook een aantal regels voor medische keuringen, zoals:

  • In de vacature moet vermeld worden dat de sollicitant voor de baan een medische keuring moet ondergaan. Dus geen verrassingen achteraf.
  • Er mag pas een keuring plaatsvinden als de sollicitant de sollicitatieprocedure heeft doorlopen en de werkgever de sollicitant aan wil nemen. De aanstellingskeuring mag dus niet als selectie-instrument worden gebruikt.
  • Voor de keuring moet de sollicitant schriftelijk geïnformeerd worden over het doel van de keuring en over de vragen en onderzoeken die onderdeel zijn van de keuring.
  • De keuring moet door een geregistreerde (bedrijfs)arts uitgevoerd worden.
  • Tijdens de keuring mag de keurend arts de sollicitant alleen vragen stellen die van belang zijn voor het doel van de keuring.
  • De arts mag geen onderzoek doen naar ernstige ongeneeslijke ziektes, erfelijke aandoeningen en hiv. Ook mag hij bij vrouwelijke sollicitanten niet vragen naar een eventuele zwangerschap.
  • Alleen de sollicitant heeft recht op gedetailleerde informatie over de uitslag van de keuring en op het keuringsrapport. Die informatie moet via de keurend arts verstrekt worden (dus niet via de werkgever).
  • Aan de werkgever mag de arts, overigens pas na toestemming van de sollicitant, alleen doorgeven of de sollicitant geschikt of ongeschikt is bevonden.
  • De arts mag voor het overige geen andere (gedetailleerde) medische informatie aan de werkgever doorgeven, behalve als de sollicitant hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Er is een Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) ingesteld om de juiste toepassing en naleving van de Wet op de Medische Keuringen te bevorderen. Hier kan de sollicitant terecht met eventuele vragen en klachten over aanstellingskeuringen (zie www.aanstellingskeuringen.nl).