Niet-aangeboren hersenletsel na een ongeval

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een beschadiging van de hersenen die na de geboorte ontstaat, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, een ziekte, een ongeval of een medische fout.