mariken peters

De rechtsbijstandsverzekering en vrije advocaatkeuze; hoe zit het ook alweer?

Ongeveer de helft van de Nederlandse gezinnen beschikt over een rechtsbijstandverzekering, al dan niet gekoppeld aan een andere verzekering (bijvoorbeeld de autoverzekering, de reisverzekering of de zorgverzekering).

In de polis(voorwaarden) wordt geregeld wat er op de verzekering gedekt is en wat niet. De meeste rechtsbijstandsverzekeraars hebben in hun polisvoorwaarden opgenomen dat de (letselschade)zaak door eigen medewerkers van de rechtsbijstandsverzekeraar zal worden behandeld en dat je dus niet zomaar op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar je eigen letselschadeadvocaat mag uitkiezen.
Klopt dat? En hoe zit dat dan met het recht op vrije advocaatkeuze?

Onzorgvuldige houding verzekeraar: recht op smartengeld?

In een uitspraak van 11 december 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:10759) heeft het hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld over de vraag of bij een onzorgvuldige dossierbehandeling door de verzekeraar ruimte bestaat voor toekenning van smartengeld.

De mededelingsplicht van de verzekeringnemer ná indiening van de gezondheidsverklaring

De Hoge Raad heeft in een uitspraak van 22 september 2017 (ECLI:NL:HR:2017:2477) meer duidelijkheid gegeven over de vraag hoe het zit met de mededelingsplicht van de verzekeringnemer in de fase tussen het aanvragen van de verzekering (inclusief het indienen van de gezondheidsverklaring) en de definitieve acceptatie van de verzekering door de verzekeraar.

Een nieuwe kijk op whiplash?

In de letselschadepraktijk is en blijft het whiplashletsel lastig te beoordelen. De gevolgen van een whiplashtrauma zijn meestal niet ‘objectiveerbaar’, maar toch hebben sommige slachtoffers er lang of zelfs blijvend last van. Zij voelen zich vaak niet serieus genomen, omdat hun verhaal niet geloofd wordt. Dat leidt niet zelden tot een ellenlang getouwtrek om de schade vergoed te krijgen.

Niet-aangeboren hersenletsel na een ongeval

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een beschadiging van de hersenen die na de geboorte ontstaat, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, een ziekte, een ongeval of een medische fout.

De mededelingsplicht van de verzekeringnemer ná indiening van de gezondheidsverklaring

Sollicitanten worden niet zelden geconfronteerd met vragen van de aspirant-werkgever over hun fysieke en psychische gezondheidstoestand. Sommige werkgevers eisen zelfs dat de sollicitant meewerkt aan een medische (aanstellings)keuring. Mag dat? 

Soorten schadeposten bij letselschade

Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking als u letselschade hebt opgelopen?

Wij noemen hieronder de meest voorkomende schadeposten. In de praktijk zijn het er veel meer. De lijst hieronder is daarom verre van compleet.