Bijstandsuitkering en smartengeld, de CRvB biedt (wat meer) houvast…..

Op 25 april 2023 heeft de Centrale Raad van Beroep, hierna ook: de CRvB, een belangrijke uitspraak gedaan over de wijze waarop de gemeente moet omgaan met de smartengeldvergoeding in het kader van de middelentoets ex art. 19 en art. 31 lid 1 Participatiewet. Deze […]

Bijstandsuitkering en smartengeld, de CRvB biedt (wat meer) houvast….. Lees verder »