Lieke Hilhorst

arm wrestling, bet, monochrome

Wanneer iemand door toedoen van een ander schade oploopt, ontstaat er recht op een vergoeding van de schade die is geleden. Als er inkomensschade ontstaat, dient de aansprakelijke partij het verlies aan verdienvermogen te compenseren.   Het uitgangspunt van het schadevergoedingsrecht is dat het slachtoffer […]

Smartengeld is een vergoeding voor de pijn, het leed en alle overige ellende als gevolg van een ongeval. Het is in feite een financiële vergoeding, voor iets wat je niet goed in geld kunt uitdrukken en wordt ook wel immateriële schade genoemd. De hoogte van

Niet aangeboren hersenletsel na een ongeval is een ingrijpend trauma. Soms is het hersenletsel duidelijk zichtbaar op een scan en zijn de gevolgen van het letsel duidelijk merkbaar in het functioneren van het slachtoffer. Niet ieder hersenletsel na een trauma wordt echter herkend of erkend.

Het nut van de SVI verzekering

Het afsluiten van een inzittendeverzekering is niet verplicht. Toch is het zeker de moeite waard om inzittende verzekering af te sluiten. Anders dan de naam doet vermoeden is met name de bestuurder van het voertuig gebaat bij een inzittendeverzekering.

De meeste WA- verzekeraars bieden naast de gebruikelijke autoverzekering ook een inzittendeverzekering aan. Dit kost een paar tientjes per jaar. Met een inzittendeverzekering verzeker je jezelf als bestuurder  – en je passagiers – voor de financiële gevolgen van een verkeersongeluk.

Niet medisch objectiveerbaar letsel: breder dan Whiplash

Niet medisch objectiveer letsel wordt meestal geassocieerd met whiplash en whiplashklachten. Er zijn echter ook andere letsels waarbij sprake is van klachten en beperkingen zonder dat daar een aantoonbare medische oorzaak aan ten grondslag ligt. Daarbij kan gedacht worden aan aanhoudende klachten na een hersenschudding, of blijvende (zenuw)pijn na trauma.

HR: Geen verval van recht op grond van artikel 7:941lid 5 BW bij bedriegende derde-claimant WAM-verzekeraar

Op 6 juli 2018 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag of artikel 7:941 lid 5 BW van analoge toepassing is bij WAM-aansprakelijkheid. Volgens de Hoge Raad is dit niet het geval.

Letselschade bij minderjarigen: het belang van een voorbehoud

Het afwikkelen van een letselschadezaak bij minderjarigen is niet eenvoudig. Bij jonge slachtoffers bestaat er vaak veel onduidelijkheid over de gevolgen van het letsel voor de toekomst van het slachtoffer. Welke gevolgen gaat het letsel op de langere termijn hebben op de gezondheid van het slachtoffer? In hoeverre zal hij klachten en beperkingen ondervinden in zijn dagelijks leven? Wat is de invloed van het letsel op het opleidingstraject en het arbeidsperspectief van het slachtoffer?

Meldingsplicht letsel bij sollicitaties?

Bent u als letselschadeslachtoffer verplicht om bij een sollicitatiegesprek informatie te geven over het opgelopen letsel?

Het antwoord is hierop is NEE, tenzij… 

Positie slachtoffer in het strafproces

Een slachtoffer van een stafbaar feit, zoals een ernstige verkeersovertreding, een geweldsdelict of een zedenmisdrijf, heeft in het strafproces een aantal rechten. 

Pensioenschade

Wanneer u als gevolg van een ongeval of medische fout arbeidsongeschikt raakt dan kan dat grote gevolgen hebben voor uw pensioen. De schade die hierdoor ontstaat noemen wij pensioenschade. Die schade kan gevorderd worden in het kader van uw letselschadeclaim.