Zwarte inkomsten zijn vergoedbare schade

Wanneer iemand door toedoen van een ander schade oploopt, ontstaat er recht op een vergoeding van de schade die is geleden. Als er inkomensschade ontstaat, dient de aansprakelijke partij het verlies aan verdienvermogen te compenseren.   Het uitgangspunt van het schadevergoedingsrecht is dat het slachtoffer […]

Zwarte inkomsten zijn vergoedbare schade Lees verder »