Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) na trauma

Niet aangeboren hersenletsel na een ongeval is een ingrijpend trauma. Soms is het hersenletsel duidelijk zichtbaar op een scan en zijn de gevolgen van het letsel duidelijk merkbaar in het functioneren van het slachtoffer.

Niet ieder hersenletsel na een trauma wordt echter herkend of erkend. Met name wanneer er sprake is van minder in het oog springende klachten, zoals moeite met concentreren, gevoeligheid voor prikkels en vergeetachtigheid, wordt hersenletsel niet altijd erkend. Dit kan aanleiding zijn voor  discussie bij de schadeafwikkeling. Het slachtoffer zal immers moeten aantonen dat er sprake is van klachten als gevolg van hersenletsel.

Vanwege de veelvuldige discussies bij de schadeafwikkeling van schades als gevolg van niet aangeboren hersenletsel, is vanuit de Federatie Slachtoffer Organisaties (FSO) en De Letselschade Raad (DLR) de behoefte ontstaan om de schadebehandeling bij traumatisch hersenletsel te verbeteren. Dit heeft in november 2018 tot publicatie van de ‘Handreiking traumatisch hersenletsel en letselschadebehandeling’ geleid.

Deze handreiking is bedoeld voor alle letselschadeprofessionals die betrokken zijn bij de afhandeling van letselschadezaken zoals advocaten, schadebehandelaren, verzekeraars en medisch adviseurs. Het doel van de handreiking is een snellere herkenning van traumatisch hersenletsel en een snellere interventie door het inschakelen van de juiste deskundigen. Tevens is de Handreiking bedoeld om betere afspraken te maken over de aanpak van schaderegeling.

Bij de Handreiking is een ‘Rode Vlaggenlijst’ opgenomen. In de Rode Vlaggenlijst zijn criteria opgenomen die als uitganspunt kunnen dienen bij de beoordeling of er sprake is van traumatisch hersenletsel na ongeval. De belangrijkste criteria zijn:

Major criteria

  • Epileptisch insult na het ongeval
  • Schedelbreuken
  • Braken na het ongeval
  • Focale neurologische uitvalsverschijnselen na het ongeval (moeite met spreken, lezen of schrijven, motorische uitval, gevoelsstoornissen)

Minor criteria

  • Na het ongeval direct hoofdpijn die aanhoudt
  • Na het ongeval buiten bewustzijn geweest.
  • Verwondingen in het gezicht (meer dan schrammen).
  • Cognitieve stoornissen (slecht concentreren, prikkelbaar, vergeetachtig)

Op grond van de Handreiking wordt aangenomen dat als er na een ongeval 2 major criteria óf 1 major criteria en 2 minor criteria worden vastgesteld, er mogelijk sprake is van traumatisch hersenletsel. Dit zal vervolgens door de betrokken medisch adviseurs bevestigd moeten worden op grond van beschikbare medische informatie.

Wanneer partijen het er over eens zijn dat er op grond van de Handreiking sprake is van hersenletsel na trauma, zal de schaderegeling adequaat worden opgepakt.

De Handreiking en de Rode Vlaggenlijst zijn te downloaden op https://deletselschaderaad.nl/activiteit/project-betere-behandeling-niet-aangeboren-hersenletsel/

De verwachting is dat de Handreiking traumatisch hersenletsel en letselschadebehandeling zal leiden tot minder discussie en een meer adequate schaderegeling bij niet aangeboren hersenletsel na ongeval. Met de Handreiking is dan ook een stap in de goede richting gezet.