Gevaarlijke dansvloeren tijdens het uitgaan

Gevaarlijke dansvloeren tijdens het uitgaan

Op 11 november 2012 loopt een meisje ernstig letsel op aan haar voet doordat zij tijdens een avondje stappen in een stuk glas van een gebroken bierflesje trapt. De discotheek geeft aan niet verantwoordelijk te zijn voor het voorval. Maar wat oordeelt de rechter?

In een uitspraak van 7 september 2016 buigt de rechtbank Overijssel zich over de vraag of de aanwezigheid van glasscherven op de vloer van een discotheek een zogenaamde onrechtmatige daad oplevert. Bij de beoordeling of er sprake is van een onrechtmatige daad kijkt de rechter naar het volgende criterium: heeft de discotheek door glas op de vloer te laten liggen een zodanig gevaarlijke situatie voor haar bezoekers gecreëerd, dat te verwachten viel dat iemand hierdoor gewond zou raken? De rechtbank Overijssel oordeelde dat de discotheek die het meisje op 11 november 2012 had bezocht inderdaad voor een gevaarlijke oftewel gevaarzettende situatie had gezorgd.

De discotheek schonk drank uit in glazen en in glazen flesjes. Bezoekers van de discotheek mochten de glazen de dansvloer mee opnemen. Bij het betreden van de dansvloer met een glas, werden de bezoekers niet teruggeroepen. Een getuige van het ongeval heeft ter zitting verklaard dat op de avond van het voorval “er flink wat gebroken glas op de dansvloer lag van allerlei flesjes en glazen” en dat “ik nooit gezien heb dat de vloer schoongemaakt werd tijdens het uitgaan”. Andere bezoekers van de discotheek hebben verklaard dat ook zij wel eens in het glas gestapt waren en dat zij andere mensen hebben gezien die tijdens het stappen het slachtoffer werden van een gebroken stuk glas op de grond.

Door drankjes in glazen en glazen flesjes te verstrekken, door de bezoekers van de discotheek niet (duidelijk) te verbieden om met glas op de dansvloer te komen en doordat er vaker slachtoffers vielen door het glas op de grond, vond de rechtbank Overijssel dat de discotheek gevaarzettend had gehandeld. Naast dat te verwachten viel dat iemand door het gebroken glas op de grond gewond zou raken, vond de rechtbank Overijssel dat het ongeval door de discotheek eenvoudig te voorkomen was. De discotheek had haar drankjes bijvoorbeeld uit kunnen schenken in plastic bekers of had haar bezoekers erop kunnen wijzen dat zij niet met glazen de dansvloer op mochten. Ook vond de rechtbank Overijssel het feit belangrijk dat tijdens het uitgaan en het dansen mensen minder oplettend en minder voorzichtig zijn.

Concluderend kan een discotheek aansprakelijk zijn voor glas op haar dansvloer. Of een discotheek ook daadwerkelijk verantwoordelijk is voor een ongeval waarbij iemand door gebroken glas gewond raakt, hangt af van:

  • de kans dat door de omstandigheden een ongeval ontstaat;
  • de waarschijnlijkheid dat mensen tijdens het dansen niet opletten en minder voorzichtig zijn;
  • de vraag hoe eenvoudig het is voor de discotheek om voorzorgsmaatregelen te nemen, en;
  • de vraag hoe ernstig het letsel van het slachtoffer is.