Pensioenschade

Pensioenschade

Wanneer u als gevolg van een ongeval of medische fout arbeidsongeschikt raakt dan kan dat grote gevolgen hebben voor uw pensioen. De schade die hierdoor ontstaat noemen wij pensioenschade. Die schade kan gevorderd worden in het kader van uw letselschadeclaim. 

De meeste pensioenfondsen bieden bij arbeidsongeschiktheid een premievrije voortzetting van de pensioenopbouw aan. U moet dan wel tijdig een aanvraag voor premievrije pensioenopbouw indienen bij het pensioenfonds. Vaak moet dat binnen een jaar na de eerste ziektedag gebeuren, soms zelfs eerder. Doet u dit niet op tijd, dan bestaat het risico dat de aansprakelijke partij de hierdoor ontstane schade niet wil vergoeden, omdat u niet aan uw schadebeperkingsplicht hebt voldaan.

Het feit dat u in aanmerking komt voor premievrije pensioenopbouw, sluit overigens niet uit dat er pensioenschade kan ontstaan.

Allereerst wordt bij de premievrije pensioenopbouw geen rekening gehouden met het carrièreperspectief, dat u voor het ongeval had. Als vanwege het ongeval een streep door die verdere carrière (met bijbehorend hoger inkomen) wordt gehaald, betekent dat ook dat u de pensioenopbouw over dat hogere inkomen mist.

Ten tweede moet u er rekening mee houden dat de premievrije pensioenopbouw niet doorloopt, als het dienstverband wordt beëindigd voordat de zogenaamde WIA-uitkering ingaat1. Als u bijvoorbeeld een tijdelijk contract hebt dat vóór de ingangsdatum van de WIA afloopt, kan het de moeite lonen om te proberen om met de werkgever afspraken te maken over een tijdelijke verlenging van het contract.

Het is in ieder geval belangrijk dat u, wanneer u door een ongeval of medische fout arbeidsongeschikt wordt, in kaart laat brengen of er sprake is van pensioenschade en of er mogelijkheden zijn om die pensioenschade te beperken. De advocaten van AV&L Advocatuur en Mediation helpen u hier graag bij.


1.Ter toelichting:
De WIA is de uitkering die een werknemer ontvangt als hij/zij door ziekte niet of minder kan werken. De werknemer komt voor een WIA-uitkering in aanmerking als hij/zij 2 jaar (104 weken) ziek is en daardoor 65% of minder kan verdienen van het oude loon.