Meldingsplicht letsel bij sollicitaties?

Kom ik in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand?

Ongeveer 50% van alle Nederlanders komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking. Dit betekent dat de overheid – de Raad van Rechtsbijstand – de kosten van uw advocaat grotendeels betaalt. Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand is afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen. U kunt de inkomensgrenzen precies terugvinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand.

Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand zullen de meeste kosten door de overheid worden betaald. Niet alle kosten worden echter door de subsidie gedekt. U bent een eigen bijdrage verschuldigd voor de rechtsbijstand. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage. Daarnaast worden de kosten voor het opvragen van medische informatie en het inwinnen van medisch advies (met uitzondering van een eerste haalbaarheidsonderzoek) niet gedekt. Deze kosten komen voor uw eigen rekening. Als uw zaak bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt betaalt u ook altijd het griffierecht en de kosten van deskundigen en getuigen.

De verstrekte toevoeging kan met terugwerkende kracht door de overheid worden ingetrokken als er een vergoeding wordt uitgekeerd van minimaal 50% van het van toepassing zijnde heffingsvrije vermogen. Dit betekent echter niet dat u de kosten van rechtsbijstand alsnog zelf moet dragen. De kosten van rechtsbijstand zullen in dat geval alsnog op de aansprakelijke partij worden verhaald.

Tijdens het eerste vrijblijvende gesprek zullen onze advocaten samen met u de mogelijkheid van gesubsidieerde rechtsbijstand bespreken.