Advocaat, jurist of letselschadespecialist?

Advocaat, jurist of letselschadespecialist?

Als u letselschade heeft rijst de vraag door wie u zich het beste kan laten bijstaan. Er worden verschillende diensten aangeboden onder andere door letselschadespecialisten, juristen en (letselschade)advocaten. Het is niet altijd duidelijk wat het verschil is tussen de verschillende aanbieders en wat precies de toegevoegde waarde is van een advocaat, die gespecialiseerd is in letselschade. 

Letselschadespecialist
Er zijn talloze aanbieders die zich presenteren als ‘letselschadespecialist’ (soms ook: ‘letselschade-expert’). De term ‘letselschadespecialist’ (of: ‘letselschade-expert’) is niet beschermd. Dit betekent dat iedereen zich zo mag noemen. Er is geen controle of toezicht op de kwaliteit van de letselschadespecialist/expert, tenzij deze aangesloten is bij bijvoorbeeld het Nivre.

Jurist
Een jurist heeft een universitaire studie rechten afgerond en beschikt over de zogenaamde meesters-titel (mr.).

Een jurist heeft dus kennis van het Nederlands recht, maar is daarmee nog geen advocaat. Hij is niet onderworpen aan de strenge regels van de Orde van Advocaten en aan het tuchtrecht van de Orde. Bovendien is niet elke jurist gespecialiseerd in de afhandeling van letselschadezaken.

Een jurist mag, anders dan een advocaat, niet procederen bij een rechtbank. Dit betekent dat, als er discussie bestaat over de aansprakelijkheid of over de invulling van bepaalde schadeposten, een jurist dit niet aan een rechter voor kan leggen. Een jurist zal u dan alsnog moeten doorverwijzen naar een advocaat.

(Letselschade)advocaat
Een advocaat heeft net als een jurist de rechtenopleiding aan de universiteit afgerond en heeft dus de meesters-titel. Daarnaast heeft een advocaat de driejarige Beroepsopleiding Advocatuur gevolgd. Dat is een zware opleiding, waarin onder andere aandacht besteed wordt aan de beroepsethiek, aan onderhandelingsvaardigheden en aan procedurele aspecten.

Een advocaat is, anders dan een willekeurige jurist of letselschadespecialist, gebonden aan strikte gedragsregels, namelijk de gedragsregels van de Orde van Advocaten. Als de advocaat zich daar niet aan houdt, kan de cliënt naar de tuchtrechter. Een advocaat is bovendien verplicht om jaarlijks deel te nemen aan nascholing om de kennis en vaardigheden op het hoogste niveau te houden.

Het grootste verschil tussen een advocaat en een jurist is dat een advocaat kan procederen bij de rechtbank. Dit kan in een letselschadezaak van groot belang zijn als er discussie bestaat over de aansprakelijkheidsvraag of over de hoogte van de schadevergoeding. Een advocaat kan in dat geval aan de rechter vragen om de ‘knoop door te hakken’. In letselschadezaken kan dat vaak op een voor de cliënt laagdrempelige en goedkope manier, namelijk via de deelgeschilprocedure.

Conclusie
Het inschakelen van een advocaat, mits deze gespecialiseerd is in de afhandeling van letselschade- en overlijdensschadezaken, is van grote toegevoegde waarde voor de afhandeling van uw zaak, al was het alleen maar omdat een advocaat kan procederen bij de rechtbank, en daarmee een vuist kan maken indien door de aansprakelijke partij een onredelijk standpunt wordt ingenomen.

Een groot misverstand is dat een advocaat duur is. Dit is niet het geval. In Nederland moet de aansprakelijke partij de kosten van rechtsbijstand van het slachtoffer betalen. Als de aansprakelijkheid is erkend, kost de professionele juridische bijstand van een advocaat u niets of nagenoeg niets. De advocaten van AV&L Advocatuur en Mediation maken altijd duidelijke afspraken met u over de kosten.