In Arnhem vindt u AVL Advocatuur en Mediation. Aansprakelijkheidsrecht, Verzekeringsrecht, Letselschade

AV&L Advocatuur en Mediation

AV&L Advocatuur en Mediation is een nichekantoor, dat zich volledig toelegt op het Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Letselschaderecht.

AV&L behartigt de belangen van particulieren, ondernemers en bedrijven, vrije beroepsbeoefenaars, (zorg)instellingen en regresnemers (waaronder zorgverzekeraars en werkgevers) in het kader van bijvoorbeeld:
  • aansprakelijkheidskwesties die voortvloeien uit onder andere verkeersongevallen, arbeidsongevallen en beroepsziektes, overige ongevallen, gebrekkige producten en medische fouten
  • letsel- en overlijdensschadezaken
  • verzekeringsrechtelijke geschillen
  • klacht- en tuchtzaken
  • regreszaken
  • contractuele aansprakelijkheidskwesties.
De oprichtster van AV&L is Mariken Peters. Zij is al meer dan 25 jaar als advocaat en docente werkzaam op het gebied van het Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Letselschaderecht. AV&L beschikt daarmee ruimschoots over de juridische kennis en (proces)ervaring die nodig is om zaken goed in te schatten en om voor de cliënt het beste resultaat te bereiken.

AV&L regelt uw zaak als dat kan, maar procedeert als dat nodig is. De uiteindelijk te volgen marsroute wordt altijd in overleg met de cliënt bepaald, waarbij het belang van de cliënt uiteraard voorop staat. AV&L ziet het als haar taak om de cliënt op een duidelijke en realistische wijze te adviseren over de
(on)mogelijkheden in zijn of haar zaak. Alleen een goed geïnformeerde cliënt kan immers de juiste keuzes maken. En als dan eenmaal voor een bepaalde weg gekozen wordt, gaat AV&L daar samen met de cliënt voor.

AV&L biedt naast het ‘klassieke’ advocatenwerk ook de mogelijkheid van Mediation aan. Dit omdat de ervaring leert dat zowel benadeelden als aansprakelijke partijen meestal niet gebaat zijn bij langdurige en kostbare discussies en gerechtelijke procedures, die helaas eigen lijken te zijn aan de afwikkeling van veel schadeclaims. Mediation kan helpen om tot een snelle(re) en door partijen vaak als beter ervaren oplossing te komen.

Als benadeelde particuliere partij kunt u uw Aansprakelijkheids-, Verzekerings- of Letselschadezaak in een vrijblijvend en kosteloos eerste gesprek voorleggen aan
AV&L. Meestal kan in dat gesprek al een inschatting worden gemaakt van de haalbaarheid van uw zaak, van de te nemen stappen en van de te verwachten kosten. En anders volgt die inschatting kort daarna.

Voor de benadeelde is van belang te weten dat de advocaatkosten in het algemeen volledig verhaalbaar zijn op de aansprakelijke partij als de aansprakelijkheid vast komt te staan. In alle andere gevallen worden duidelijke afspraken over de kosten gemaakt.

Gebruik voor een eerste kennismaking het Contactformulier.
Of bel 026 - 30 31 500. Mailen kan ook naar info@avl-advocatuur.nl.
AV&L neemt binnen één werkdag contact met u op.
Bezoekadres
Izaak Evertslaan 1
6814 JH Arnhem

T +31 (0)26 30 31 500
F +31 (0)26 - 30 31 505
E info@avl-advocatuur.nl

Postadres
Postbus 265
6800 AG Arnhem

Aansprakelijkheidsrecht Verzekeringsrecht Letselschade